Ulkoisten resurssien helpompaa hankintaa – People Cloudin tarina

Author

Susanna Rossi

Susanna Rossi

I'm the CEO at People Cloud. My passion is to help our customers and business partners to improve their business with effective and easy outsourcing service.

Vuosien varrella olen asiakkaiden kanssa keskustellessani törmännyt muutamaan pulmaan, joiden kanssa resurssoinnista vastaavat henkilöt painivat. Nämä haasteet liittyvät nimenomaan ulkoisten resurssien hankintaan ja hallinnointiin. Näistä keskusteluista jäi itämään ajatus ulkoistamisprosessin selkeyttämisestä, ja tuo ajatus synnytti lopulta uudenlaisen ratkaisun.

Ylimääräinen prosessi henkilöstön sivutyönä

Ulkoisten resurssien hankinta on usein asiaa hoitavalle henkilölle ylimääräinen tehtävä, jota hoidetaan normaalin päivätyön lisänä. Kuitenkin resurssien etsimiseen liittyy monia käänteitä ja aikaa palaa, joskus kohtuuttomasti.

Useampi turhautunut asiakas kertoi liian pitkistä välitysketjuista, joista aiheutui liian kallis hinta ja joista jäi tekijälle liian pieni korvaus. Tämän lisäksi koko prosessiin kuluva aika oli usein kohtuuton. Tekijän sopivuus kyseiseen tehtävään ei myöskään aina välttämättä kohdannut asiakkaan tarvetta, koska aika loppui ja toimijoiden ketju oli liian pitkä. Tässä vaiheessa saimme idean ja päätimme perustaa People Cloudin auttamaan ulkoisten resurssien hankinnan prosessissa.

Olemassa olevista tarpeista syntynyt palvelualusta

Lähdimme kartoittamaan miten prosessia voisi parantaa. Ulkoisia resursseja tarjoavia yrityksiä on paljon. Miten me voisimme nopeuttaa asiakkaiden osaajatarpeiden esiintuomista osaamisen tarjoajille? Loputtomasta sähköposti- ja puhelinrumbasta olisi päästävä eroon, tai ainakin sitä täytyisi päästä minimoimaan. Halusimme hyödyntää nykyteknologiaa uudella tavalla huomioiden kuitenkin rekrytoinnin ja ulkoistuksen erityispiirteet: asiakkaan roolissa on myös saatava hyvää, inhimillistä palvelua eli ihan kaikkea ei voi tässäkään asiassa automatisoida.

Kartoitustyön lopputulemana syntyi People Cloud: palvelualusta, jonne asiakas voi tehdä tarvitsemistaan resursseista haun projektiinsa liittyvillä kriteereillä (kesto, vaatimukset, budjetti). Resursseja tarjoava yritys tai freelancer voi poimia hauista itselleen sopivat. Resursseja ja osaamista tarjoaville menee kysely automaattisesti heidän itsensä ilmoittamien osaamisalueiden eli avainsanojen perusteella. Lähtökohtamme oli, että palvelualustan käyttö on helppoa.

Tarjoamme siis asiakkaillemme uudenlaisen tavan tehostaa ulkoisten resurssien hankintaa ja alihankkijoille mahdollisuuden tarjota oikeita osaajia oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Tehokkaasti ja turvallisesti laadusta tinkimättä

Palvelun inhimillisyys tulee esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun palvelupäällikkömme varmistavat kandidaattien laadun. Asiakkaan on mahdollista saada myös videoklippi kandidaatilta. Video-ominaisuus on erään asiakkaamme toive ja onkin saanut suuren suosion. Asiakkaan niin halutessa käytämme myös ohjelmistokehittäjien osaamista kartoittavaa testausta. Laadusta emme halua tinkiä, vaikka prosessi tehostuu.

Olemme onnistuneet nopeuttamaan prosessia, sekä karsimaan välikäsiä. Olemme muuttamassa koko ulkoisten resurssien hankintaa. Emme varmasti tule olemaan ainoa hankintakanava asiakkaillemme, mutta toivottavasti tarjoamme hyvän ja kasvavan vaihtoehdon niin resursseja tarjoaville kuten myös hyville tekijöille.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä People Cloudin käytöstä tai sinulla on kehitysideoita, ota ihmeessä yhteyttä!

Ps: Saatat miettiä miksi firman nimeksi tuli People Cloud? No, meillä oli työnimenä ihan toinen, mutta tämä nykyinen nimi idea tuli asiakkaalta. Päätimme siis kuulla asiakkaan ääntä tässäkin.

Thank You!

The form was sent successfully. We will publish your Talent asap, but latest within two working days.

Meanwhile, if you have any questions, please contact us at express@peoplecloudpro.com.

Thank You!

The form was sent successfully. We will be in touch in no time!

Meanwhile, if you have any questions, please contact us at express@peoplecloudpro.com